Contact & Location


Email:official@cirp.org

Tel:  +86-351-2203131; +86-351-2202325 (extension 801 or 802)

Fax: +86-351-2202140

Address: No. 102 Xuefu Str., Xiaodian District, Taiyuan, Shanxi, China

Postcode: 030006

相关链接

版权所有:中国辐射防护研究院

地址:山西省太原市学府街102号 晋ICP备05001184号-1

技术支持:北京中核华辉科技发展有限公司

中国辐射防护研究院

中国辐射防护研究院公众号

中国辐射防护研究院

手机版